Opmerkelijk verschil tussen aantal werkenden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

door: MRO
arbeiders aan het werk
Afbeelding bron: Shutterstock.com

Na een daling van de werkgelegenheid in april in mei waren er in september opnieuw meer mensen aan het werk. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. Er zijn wel nog steeds bijzonder grote verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Er werkten in september 2020 ongeveer evenveel mensen als in september vorig jaar. De werkgelegenheidsgraad voor de groep van 20-64-jarigen wordt geschat op 70% voor ons land.

Er is een stijging van de werkgelegenheidsgraad in de drie gewesten, maar die stijging is het sterkst in Vlaanderen. Daar werkt 74,5% van de 20-64-jarigen.

In Wallonië werken 64,9% van de personen uit deze leeftijdsgroep en in Brussel 61,8%.