Felle kritiek op Open Vld: "Ze stigmatiseren brutaal een ganse bevolkingsgroep"

door: STS
Open Vld
Afbeelding bron: Photonews

Open Vld krijgt kritiek voor enkele ideeën. De uitbreiding van flexi-jobs naar meer sectoren en het feit dat de partij huisvrouwen aan het werk wil krijgen, vallen niet in goede aarde bij vakbond ABVV.

"Open Vld lanceert alvast twee campagneslogans: 'huisvrouwen verplicht aan het werk' en 'flexi-jobs à volonté'. Deze slogans staan haaks op de realiteit op het terrein en op de manier waarop in ons land werkgelegenheidsbeleid tot stand komt", zegt het ABVV.

"De flexi-jobs, waar wij ons van bij het begin tegen verzet hebben, waren aanvankelijk beperkt tot de horeca. Maar deze nepjobs verspreidden zich onder impuls van de liberalen naar andere sectoren, met als gevolg dat gewone jobs verdrongen worden door goedkope statuten (geen sectorloon, geen vakantiegeld, minder sociale bijdragen)."

"Daarom is een uitbreiding van het systeem van flexi-jobs voor ons uitgesloten. Het staat voor sociale achteruitgang en is geen weerspiegeling van wat werd besproken tussen sociale gesprekspartners."

Open Vld wil de werkgelegenheidsgraad verder opkrikken door huisvrouwen aan het werk te krijgen. "De partij heeft het daarbij over een 'reservoir van huisvrouwen met migratieachtergrond', waarmee ze niet alleen een ganse bevolkingsgroep brutaal stigmatiseert, maar ook voorbij gaat aan de vrije keuze in onze rechtsstaat om te werken of niet."

"Het werkgelegenheidsbeleid en de ondersteuning van werkzoekenden verdienen beter dan dit soort populisme", besluit het ABVV.