“Regering De Croo heeft totaal gebrek aan respect voor de oppositie”

door: BVDO
de voltallige regering De Croo
Afbeelding bron: Photonews

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de regering De Croo. Er is geen ruimte voor een degelijk debat aldus de partij omdat alle beleidsbrieven ruim te laat werden ingediend. 

In de beleidsbrieven zetten de verschillende ministers en staatssecretarissen het beleid dat ze wensen te voeren uiteen. Vervolgens worden deze documenten besproken in de verschillende commissies. De oppositie kan eventueel het beleid daar nog sturen via aanbevelingen. Volgens het Kamerreglement moesten de beleidsbrieven ten laatste op 12 november besproken worden en die deadline haalden ze niet. 

"Helaas deed bijna geen enkele excellentie enige moeite om op tijd te zijn", reageert fractievoorzitter Barbara Pas (Vlaams Belang). "In het beste geval kregen we de documenten heel kort op voorhand. Maar tot op heden kregen we van bijvoorbeeld minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) of minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) helemaal niets."  

"In tweeten is de ploeg van premier Alexander De Croo (Open Vld) heel snel", gaat Pas verder. "Maar als het gaat om het verstrekken van documenten die noodzakelijk zijn voor parlementair werk, dan heeft ze geen enkele haast. Is dit de 'nieuwe politieke cultuur' van De Croo?"