Sammy Mahdi boos op aantal asielzoekers: "Dat kunnen wij niet aanvaarden"

door: STS
Sammy Mahdi
Afbeelding bron: Photonews

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi ziet een aantal asielzoekers weigeren om een PCR-test af te nemen, om zo een uitzetting naar een ander Europees land te verhinderen.

Asielzoekers die al elders in de Europese Unie een asielaanvraag indienden moeten hun procedure in dat land afwachten. Nu zijn er 71 personen die hun uitwijzing tegenhielden door een PCR-test te weigeren.

"Corona duurt nu al lang genoeg. We moeten maatregelen nemen tegen PCR-test weigeraars", stelt Mahdi (CD&V).

"Het is onze taak en plicht om asielzoekers op te vangen, maar asielzoekers die moeten terugkeren naar een ander Europees land mogen het systeem niet ondermijnen door een PCR-test te weigeren."

"We kunnen niet aanvaarden dat het weigeren van een PCR-test ervoor zorgt dat procedures niet uitgevoerd kunnen worden. Elke geweigerde test is er één te veel.

"De Dienst Vreemdelingenzaken krijgt dus langer tijd om de mensen terug te sturen die hier niet mogen zijn. 18 maanden in plaats van 6 maanden."

Er wordt verder ook juridisch onderzocht of het laten afnemen van een PCR-test wettelijk kan afgedwongen worden.

Download nu de gratis app van Redactie24