Wat kan je doen wanneer je energieleverancier je voorschot wil optrekken?

door: MRO
elektriciteit prijs
Afbeelding bron: Shutterstock.com

Door de hoge energieprijzen trekken heel wat energieleveranciers de voorschotten op. Sommige energieleveranciers doen dat zelfs in extreme mate. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker zet nog eens op een rijtje wat je kan doen als je zo een voorstel krijgt van je leverancier.

Staatssecretaris Eva De Bleeker herinnert consumenten eraan dat ze niet verplicht zijn omdat voorstel te volgen, maar dat de bepaling van de hoogte van het voorschot altijd een effect heeft op de hoogte van de eindafrekeningen. 

Het blijft evenwel ten alle tijden aangewezen zo de hoogte van het voorschot zo realistisch mogelijk vast te leggen. Het is in dat kader altijd goed de meterstanden door te geven. Wanneer je dat niet doet, zal de leverancier zelf het energieverbruik schatten. Hij zal daarbij wellicht op veilig spelen en het voorschot hoog inschalen.  

In sommige gevallen kan het niet onverstandig zijn om effectief het voorstel niet te volgen. Er zijn namelijk een aantal energieleveranciers die hun voorschotten zo fors optrekken dat de indruk ontstaat dat de stijging van het voorschot forser is dan de stijging op de markt. Dat zou erop kunnen wijzen dat het bedrijf zijn eigen cashpositie tracht te versterken op kosten van de consument.

Volgens De Bleeker mag het nooit de bedoeling zijn dat de klant eigenlijk voor bank speelt voor de leverancier en die een renteloze lening geeft. In zo'n geval betaalt de consument een veel te hoog voorschot en krijgt hij bij de eindafrekening een gedeelte terug. 

Hoe wordt het bedrag dat op de voorschotfactuur staat berekend? 

Eén keer per jaar worden de meterstanden opgenomen. Het voorschot is in principe 1/12e van de kosten van je geschatte jaarlijkse verbruik. Het maandelijkse voorschot is dus een raming die wordt berekend op basis van twee elementen: Enerzijds de hoeveelheid energie die je het jaar voordien hebt verbruikt en anderzijds de energieprijs van je contract. 

Hoe vertalen de stijgende energieprijzen zich naar je energiefactuur? 

Hoe groot die impact is, wordt bepaald door twee belangrijke factoren. De eerste factor is het type energiecontract namelijk of het gaat om een contract met vaste of variabele prijzen? De datum en looptijd van het contract zijn ook belangrijk. 

Wat zijn de mogelijke scenario's?   

  • Variabel contract 

Bij een variabel contract is de prijs variabel. De prijs volgt namelijk de prijzen op de markt en wordt maandelijks of per kwartaal aangepast. Door dat de voorbije maanden de energieprijzen fors stegen klopt de referentieprijs niet meer. Dat betekent dat je voorschot wellicht te laag is. Je leverancier zal je mogelijk voorstellen om je voorschot op te trekken. 

  • Vast jaarcontract 

Bij een contract met vaste prijs dat voor een jaar werd afgesloten is het moment dat het contract vernieuwd of verlengd werd belangrijk. Als de prijs op dat moment hoger ligt dan op het moment van het afsluiten van het vorig contract, zal je oude voorschot te laag zijn. 

  • Vast jaarcontract van 3 jaar 

Bij de meeste vaste contracten van 3 jaar verandert er niets. Als natuurlijk het contract onlangs werd vernieuwd of verlengd dan zit je in de situatie zoals hierboven. 

De Bleeker heeft volgende week een afspraak met FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, om het belang van realistische voorschotvoorstellen te onderstrepen.

Altijd nieuws bij de hand? Installeer gratis onze app