Zij zullen hun koopkracht zien stijgen: "Opslag, hogere eindejaarspremie en maaltijdcheques"

door: STS
Geld - euro
Afbeelding bron: Shutterstock/Vladyslav Starozhylov

De federale ambtenaren zullen hun koopkracht zien stijgen. Bevoegd minister Petra De Sutter en de vakbonden hebben daarover een voorakkoord bereikt.

De federale ambtenaren zullen loonsopslag krijgen, alsook een hogere eindejaarspremie en maaltijdcheques.

"Het federaal overheidspersoneel kreeg al 20 jaar geen loonsverhoging meer. De stijging zou minstens 200 euro bruto per maand meer betekenen. Dit kan hun koopkracht tot 7% verhogen", zegt Petra De Sutter.

"Vooral zij die nu werken aan een lagere wedde zullen de verhoging voelen. Dat zijn de mensen die werken in de zogenoemde niveaus C en D, zoals onze cipiers, onthaalmedewerkers of logistieke medewerkers. Het zijn vooral zij die de gevolgen van de stijgende prijzen voelen."

De Sutter zal het akkoord verdedigen binnen de regering. Indien alles volgens plan verloopt, zal het akkoord vanaf 1 januari 2023 in werking treden.