Grote veranderingen op komst? "Maximum 100 km/u op de snelweg en 30 km/u in bebouwde kom"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

Het Vlaams Forum voor Verkeersveiligheid (VFV) stelt een aantal maatregelen voor om het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te krijgen.

Het aantal verkeersdoden is in Vlaanderen in 2022 gedaald tot 271. "Maar vijf andere indicatoren die zijn vastgelegd in het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen evolueren minder gunstig", meldt het VFV.

"De cijfers voor zwaargewonden, letselongevallen, dode en zwaargewonde voetgangers, dode en zwaargewonde fietsers, en doden en zwaargewonden bij ongevallen met jonge autobestuurders vertonen een stijging ten opzichte van het jaar voordien."

Cathy Berx, voorzitter van het Forum, stelt: "Om het tij echt te keren, moeten we versterkt en gezamenlijk inzetten op de vijf E’s van de verkeersveiligheid: Engagement, Engineering, Educatie, Enforcement (handhaving) en Evaluatie."

"We moeten lokale besturen overtuigen om te opteren voor 30 km/u als standaardlimiet, zeker in de bebouwde kom, en al zeker wanneer de weginrichting volgens het afwegingskader onveilig is voor fietsers en voetgangers."

Een van de andere aanbevelingen is het verlagen van de maximumsnelheid op de snelwegen tot 100 km/u.

Volg het nieuws via de gratis app van Redactie24