Kilometerheffing ligt opnieuw op tafel: “Wij hebben een goed alternatief”

door: BVDO
vrachtwagen - verkeer - snelweg
Afbeelding bron: Pixabay

Vlaams Belang kan zich niet vinden in het pleidooi voor de ‘slimme kilometerheffing’ die nu weer vanonder het stof wordt gehaald.

“Bedrijven brengen die kosten in”, benadrukt Vlaams Parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang). “Maar burgers worden fiscaal van de baan gepest”.

Voor Vlaams Belang moet er geen kilometerheffing komen, maar wel investeringen in wegeninfrastructuur. Het aantal wagens is enorm toegenomen, maar de wegcapaciteit niet. Daar wringt het schoentje.

Net voor de verkiezingen van 2019 werd volgens Vlaams Belang toen beloofd dat er deze legislatuur geen kilometerheffing zou komen. “Beloftes moeten nagekomen worden”, aldus Claes. “Want het blijft voor ons overduidelijk. De Vlaming heeft zijn of haar auto nodig.”

Een kilometerheffing is geen oplossing. “Extra belastingen voorkomen geen files. Ze zullen ons alleen maar armer maken. De Vlaming betaalt overigens vandaag al een vorm van kilometerheffing in de vorm van torenhoge accijnzen op brandstof.”

Wegenvignet

Het Vlaams Belang pleit anderzijds wel voor een wegenvignet dat de huidige verkeersbelasting moet vervangen en ook buitenlandse automobilisten zou doen bijdragen aan het onderhoud van ons wegennet.

“Deze extra inkomsten moeten dan in de eerste plaats geïnvesteerd worden in ons wegennet dat vandaag de dag op veel plaatsen helaas in een erg slechte staat verkeert”, stelt Claes. “De regeringen moeten er maar eindelijk eens mee ophouden de automobilisten te beschouwen als melkkoeien. Wij stellen vast dat wij vandaag nog de enige partij zijn die durft opkomen voor de belastingbetaler en de automobilist.”