Touring waarschuwt voor zware verkeershinder door wegenwerken: "Bereid je verplaatsing voor"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters kondigt aan dat dit jaar 38 nieuwe wegenwerken zullen worden uitgevoerd. Touring waarschuwt dat 12 van deze werken voor zware verkeershinder zullen zorgen.

"12 van de 38 nakende werven zullen ernstige tot zeer ernstige verkeersoverlast veroorzaken. Het gaat vooral om werken langs autosnelwegen als de E313, de E17 of de E314, maar ook om een belangrijke gewestweg de N31 naar Brugge", klinkt het bij Touring.

Een probleem is dat eventueel alternatieve wegen in de meeste gevallen helemaal niet over de capaciteit beschikken om bijkomend verkeer op te vangen. Bovendien kan men ook langs alternatieve routes werken tegenkomen.

Touring zegt heel tevreden te zijn over de samenwerking die nu al enkele jaren bestaat met het kabinet Mobiliteit en de diensten van Wegen & Verkeer. 

"Nu zitten we samen om zo veel mogelijk minder hinder maatregelen te bekomen. Jammer genoeg kan niet op elke werf gewerkt worden aan een regime van 24/7 en kan er niet altijd een alternatieve route worden gevonden of nog kunnen niet altijd alle rijstroken worden behouden gedurende de werkzaamheden."