"Enorm gechoqueerd en verontwaardigd": Directeur-generaal reageert op politieoptreden in Charleroi

door: MRO

Er zijn beelden opgedoken van een hardhandig optreden van politie tegenover een Slovaakse man op de luchthaven in Charleroi in 2018. Naar aanleiding hiervan zet André Desenfants, directeur-generaal van de bestuurlijke politie, waaronder ook de Luchtvaartpolitie valt, tijdelijk een stap opzij. Hij reageert aangeslagen.

Op de beelden is het optreden van de politie te zien en ook dat een agent een Hitlergroet brengt. De Slovaakse man raakte in coma en overleed. Anfré Desenfants zal, voor de duur van het onderzoek naar de feiten, worden vervangen door eerste hoofdcommissaris Wald Thielemans.

“Ik ben diep getroffen door de informatie die de laatste 24 uur in de pers is verschenen over de feiten die zich in februari van 2018 hebben afgespeeld in de luchthaven van Charleroi. Ik wens eerst en vooral mijn oprechte medeleven te uiten ten aanzien van de familie van het slachtoffer", reageert Desenfants.

"Ook ik ben enorm gechoqueerd en verontwaardigd door wat ik gisteren heb gezien en heb moeten vaststellen. Ik was op het moment van de feiten reeds directeur-generaal van de bestuurlijke politie, waarvan de Luchtvaartpolitie één van de directies is. Ik heb gisteren moeten vaststellen dat ik niet op de hoogte was van de informatie die in de pers zijn verschenen. Van zodra ik hier kennis van genomen heb, heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen."

Onderzoek in alle sereniteit

Onmiddellijk nadat hij via de pers kennisnam van de beelden, heeft de directeur-generaal dringende toegang gevraagd tot het lopende gerechtelijk dossier om kennis te kunnen nemen van de volledige feiten, die momenteel bij de onderzoeksrechter zitten. Tegelijkertijd heeft hij de dienst interne controle belast met een te nemen maatregel ten aanzien van de inspecteur die tijdens de feiten de kwestieuze geste maakt.

Daarnaast werd een onderzoek opgestart naar de fouten in de interne informatieflux, die ertoe geleid hebben dat het hoogste niveau van de Federale Politie niet in het bezit was van de nodige informatie.

“Ik voel mij voorlopig verhinderd om mijn mandaat uit te oefenen. Enerzijds omwille van het onderzoek, dat een volledig licht op de zaak zal werpen en dat ik in alle sereniteit wil laten plaatsvinden. Anderzijds omdat ik persoonlijk heel erg aangedaan ben. Ik heb daarom gevraagd aan de commissaris-generaal om mij te laten vervangen, voor de tijd dat het nodig is.”