Coronavaccinaties in België: Wie eerst en waar moet men zich laten vaccineren?

door: MRO
coronavaccin
Afbeelding bron: Shutterstock.com

De denktank Corona Vaccine Distribution heeft verschillende scenario's vergeleken om de coronavaccins te verdelen. Het besluit luidt dat dit best gebeurt op het niveau van de arrondissementen of dat van de huisartsenwachtposten.

Het wordt een hele operatie om de bevolking te vaccineren. Over de vraag hoe dit best kan gebeuren buigt de Denktank Corona Vaccine Distribution zich. 

De leden van de denktank gaan er vanuit dat alle eerstelijnsgezondheidswerkers, het ziekenhuispersoneel, het zorgpersoneel en de inwoners van woonzorgcentra ter plekke, in de meer dan 2000 ziekenhuizen en woonzorgcentra, prioritair zullen worden ingeënt.

Als ook de -14-jarigen buiten beschouwing worden gelaten, moeten 8 661 000 Belgen worden ingeënt. De overheid hoopt dat 80% van de mensen zich wil laten vaccineren. Zo komen de experts op 6 929 000 te vaccineren inwoners.

De denktank werkte een aantal pistes uit: ze bekeken de verdeling op provinciaal niveau, op arrondissementeel niveau (43 vaccinatiecentra), per huisartsenwachtpost (73) of per postcode (1169). Per scenario werden meerdere parameters in rekening gebracht, zoals de logistiekkosten, de personeelskosten, het eventuele voorraadverlies en de inspanning die de inwoners moeten leveren.  

Uit de simulaties blijkt dat de optimale situatie ergens ligt tussen de distributie per arrondissement en die per huisartsenwachtpost. "De logistieke kosten blijven zo beheersbaar en de mobiliteitsinspanning die de mensen moeten leveren, blijft beperkt", legt dr. Roel Gevaers (UAntwerpen) uit.

"Een combinatie van scenario's is natuurlijk ook mogelijk. Onze berekeningen tonen aan dat dit sowieso een uitdaging wordt, maar dat het een haalbare kaart is. Het blijft echter een huzarenstukje om dit op korte termijn te organiseren."