Steven Van Gucht heeft slecht nieuws over besmettingscijfers in Vlaanderen

door: MRO
Steven Van Gucht

Het aantal besmettingen blijft de slechte kant uitgaan, vooral dan in Vlaanderen. Steven Van Gucht legt uit dat we ons nog steeds op een plateau bevinden.

"De besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames bevinden zich nog steeds op een plateau. We zien op dit moment een lichte toename en dit vooral in Vlaanderen."

"De stijging van het aantal besmettingen doet zich vooral voor in Vlaanderen. "Daar werden 8% meer gevallen vastgesteld dan de week ervoor. In Brussel en Wallonië daalt het aantal besmettingen verder, maar aan een trager tempo. Er waren de afgelopen week 13% minder besmettingen in Brussel en 2% minder in Wallonië."

"De toename van het aantal besmettingen in het meest uitgesproken in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen met stijgingen van meer dan 10 procent. In West-Vlaanderen wordt de stijging vooral gedreven voor veertigers en vijftigers terwijl dit in Oost-Vlaanderen eerder gedreven wordt door tachtigplussers."

Ziekenhuisopnames

"Het aantal patiënten dat in de ziekenhuizen ligt, neemt voorlopig nog af, maar indien de ziekenhuisopnames blijven stagneren, verwachten we binnenkort ook een stagnatie van het aantal patiënten op de gewone afdelingen en op intensieve zorgen."

Ook hier liggen duidelijke regionale verschillen. "In Vlaanderen stijgen de nieuwe ziekenhuisopnames met 3%, terwijl ze in Brussel en Wallonië dalen, gaande van -13% tot -6%."