Jan Jambon heeft een probleem: “CD&V zal nooit akkoord gaan met dat punt uit de startersnota”

bron: Focus/W-TV
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Vandaag starten de onderhandelingen om een beleid uit te stippelen voor een nieuwe Vlaamse regering. Aan tafel zitten N-VA, CD&V en Open Vld.

Jan Jambon liet gisteren weten dat er vandaag gestart wordt met een installatievergadering. Maar vanaf het moment de onderhandelingen echt starten, lijkt er al meteen een enorm probleem te zijn.

In de startersnota staat dat de gemeenten uitgenodigd worden “tot een omvattende fusieoperatie om voldoende bestuurskracht te behouden en verder te ontwikkelen. Met sterke Vlaamse en lokale overheden kunnen de provinciebesturen vanaf 2024 ophouden te bestaan. De resterende provinciale bevoegdheden worden overgeheveld naar lokale besturen of indien opportuun de Vlaamse overheid".

De Vlaams-Brabants gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V) was erg verrast dit te lezen in de startersnota. Volgens haar zal CD&V nooit akkoord gaan om de provincies af te schaffen. “Ik vond het eigenaardig om lezen”, reageert ze bij Focus/W-TV. “Intussen zou men bij N-VA toch al beter moeten weten."