Het is er erger aan toe dan we dachten: “Overstromingen zelfs tot Dendermonde”

bron: De Morgen
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Tegen 2050 zullen er niet 80 miljoen maar 300 miljoen mensen wonen op een plek waar het een keer per jaar zou overstromen. Dat is gebleken uit een onderzoek van een klimaatwetenschapper van Princeton University.

Tegen 2100 zal dat aantal oplopen tot 420 miljoen.  De fout in de vorige schatting lag aan een overschatting van de kustbescherming. In Aziatische landen zoals China, Vietnam en Indonesië zullen er veel meer mensen slachtoffer worden van overstromingen. 

Uit het onderzoek blijkt dat in België het overstromingsgebied zal reiken tot Dendermonde. "Dit nieuwe onderzoek bevestigt de gevoeligheid van onze laaggelegen regio", klinkt het bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. 

"In het Masterplan Kustveiligheid, dat zich richt op kustbescherming tot 2050, spelen we daarop in met onder andere de stormvloedkering in Nieuwpoort, stormmuren op zeedijken en de strandophogingen in verschillende badsteden. Maar na 2050 zal meer nodig zijn. We onderzoeken nu hoe en wat.