Er is een toename van aantal vluchtelingen die om sociaal-economische redenen naar België komen

bron: De Standaard
door: MRO
Het aantal asielzoekers neemt opnieuw fors toe in België. Daarbij valt op dat meer vluchtelingen die reeds bescherming genieten in andere Europese lidstaten naar België komen en daar hebben ze een goede reden voor.

Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, duidt verschillende redenen aan voor de stijging van het aantal asielzoekers in ons land.

Eén van die redenen is de toename van het aantal vluchtelingen die al bescherming hebben gekregen in een andere Europese lidstaat, zoals in Griekenland, en die dan om sociaal-economische redenen naar België komen.

"Erkende vluchtelingen hebben dezelfde sociale rechten in elke lidstaat als de burgers van dat land, maar er is geen uniform sociaal Europa. Daardoor reizen vluchtelingen door naar landen waarvan ze denken dat ze het er beter zullen hebben", aldus Van den Bulck in De Standaard.