"Zij zijn een veel groter gevaar voor Bilzen dan de asielzoekers die binnenkort komen"

bron: Gazet van Antwerpen
door: PMN
Afbeelding bron: TV-Limburg
Het asielcentrum in Bilzen zal dit jaar al zeker niet meer opengaan. In de nacht van Wapenstilstand werd het in brand gestoken.

"Brandstichting bij nacht geldt als een ernstig misdrijf. De schade loopt snel op, brandweerlieden lopen gevaar, een risico op slachtoffers is er altijd. Dat belette niet dat er bij omstanders op straat en op de sociale media nog steunbetuigingen waren", reageert journalist Dirk Hendrix in Gazet van Antwerpen.

Hij vindt dat de angst overtrokken. "Er worden al vele jaren vele duizenden vluchtelingen tijdelijk opgevangen in centra tijdens de behandeling van hun asielaanvraag. Tot noemenswaardige problemen heeft dat nooit geleid. Het gaat dan ook niet om criminelen - gedetineerden zonder verblijfsrecht die worden uitgezet vanuit de gevangenis passeren via gesloten centra."

"Nee, burgemeesters zullen nooit waterdichte garanties kunnen geven over de veiligheid. Hoe zou dat kunnen? Maar brandstichters vormen een veel groter en directer veiligheidsrisico dan groepen mensen op zoek naar een beter leven. Het geringe maatschappelijke draagvlak voor migratie is één zaak, de manier waarop we daarmee omgaan een andere."

"Daarom is het terecht dat het parket een onderzoek opent naar de racistische en haatdragende reacties op sociale media na de brand. Ook wie protesteert moet zich aan de regels houden, net als asielzoekers of om het even wie."