Miserie voor Bart De Pauw: “Een regelrechte schande”

door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Velen zitten te wachten op het moment wanneer Bart De Pauw zijn comeback maakt op tv. Het is nog koffiedik kijken of dat moment er ooit zal komen.

Bart De Pauw werd bij de VRT aan de kant gezet wegens grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek is nog steeds bezig, maar niemand weet precies wat de beschuldigingen zijn aan het adres van de tv-maker.

Media-expert Jules Harnot denkt dat Bart De Pauw zijn comeback achter de schermen verder zal voorbereiden. “Tot de t?d r?p is om weer een programma te dragen”, licht Jules toe in Dag Allemaal. 

“Tenzij plots zou bl?ken dat h? toch echt zware feiten heeft gepleegd. Dan zal het verhaal wel uit z?n.’ Maar dat weten we dus niet. Ook al zijn we inmiddels tweeënhalf jaar verder.”

“En laat dit duidel?k z?n: dat is een regelrechte schande. Die mens weet nog alt?d niet wat hem exact boven het hoofd hangt. Maar ondertussen is h? wel al die t?d gebroodroofd. Z?n bedr?f Koeken Troef! is zwaar geraakt en moest afslanken... Wie dat allemaal in gang heeft gestoken, draagt nu een enorme verantwoordel?kheid."