Bart De Pauw begaat blunder van formaat: “Het domste dat hij had kunnen doen”

door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Even terug naar november 2017. Bart De Pauw maakt in een videoboodschap bekend dat de VRT de samenwerking met hem heeft stopgezet, omdat hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Een grote fout, vindt tv-criticus Jules Hanot in Dag Allemaal.

Onmiddell?k na deze videoboodschap reageerde toenmalig CEO van de VRT Paul Lembrechts. H? verklaart dat verschillende vrouwen klacht hebben ingediend. H? spreekt over ‘honderden sms’en, amoureuze avances die overgingen in stalking, het gebruik van verschillende simkaarten om in het verborgene te bl?ven, het ongepast versch?nen aan de woningen van de slachtoffers...’

Bart De Pauw ontkent krachtig. “Waar is de integriteit van Paul Lembrechts dat h? zulke dingen beweert?”, vraagt de tv-maker zich geagiteerd af. “Wat kan ik hiertegen zeggen? Dit is lasterl?k. M?n proces is gemaakt. Híer zal ik dus voor versleten worden, na dertig jaar carrière.”

Merkwaardig

Daarna trok Bart zich uit het publieke leven terug. Intussen bl?ft het na b?na 2,5 jaar vruchteloos wachten op enige vooruitgang in z?n gerechtel?k dossier. Wat er dus overbl?ft van de verhalen over vele slachtoffers, het bl?ft erg onduidel?k.

Het persoonl?ke optreden van Paul Lembrechts werd dest?ds in mediakringen als ‘merkwaardig’ bestempeld, schrijft Dag Allemaal. Want met z’n uitspraken ontnam h? Bart De Pauw de kans op een eerl?ke verdediging. Al werd er in één adem aan toegevoegd dat Bart het zelf ook wel had gezocht door snel-snel z?n videoboodschap de wereld in te sturen. Lembrechts kon niet anders dan hard reageren, klonk het.

Blunder

Ook media-expert Jules Hanot vindt in Dag Allemaal dat Bart met deze videoboodschap destijds een grote fout heeft gemaakt. “In alle eerl?kheid: Bart deed toen het stomste wat h? in de gegeven omstandigheden had kunnen doen. Via een videoboodschap verklaren wat h? allemaal niet gedaan had. Dat was... een blunder. En daar heeft Paul Lembrechts hem toen op afgerekend. Met redel?k zware beschuldigingen, waar nog niets van bewezen is tot op vandaag.”

“Dat Bart over de schreef is gegaan, zal ongetw?feld wel kloppen, maar of het in proportie staat tot z?n sanctie? Ik weet het zo niet. En ik denk eigenl?k niet dat we het ooit te weten zullen komen”, besluit Hanot.