Rechter neemt opvallende beslissing over huurders met huisdieren: 'Dat hoeven ze niet te betalen'

door: STS
Afbeelding bron: Pixabay
De verhuurder van een woonst heeft zijn huurders een verhoging van de huur met 25% willen aanrekenen omdat ze huisdieren hadden. Maar dat mag niet, oordeelde de rechter.

In het huurcontract stond een clausule, die bepaalde dat de huurders 25% meer huur dienden te betalen indien zij zonder voorafgaand schriftelijk akkoord huisdieren zouden houden. Een totaalverbod op huisdieren stond niet in het contract.

De huurders wilden dat extra geld niet betalen en trokken naar de vrederechter. Die besliste dat de bewuste clausule in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Huurcontract ontbinden

Zolang de dieren niet voor overlast zorgen, kan de verhuurder dus geen sanctie opleggen (zoals verhoging van de huur) of het huurcontract laten ontbinden. Wie vragen of klachten heeft in verband met huren, kan overigens terecht bij het Vlaams Huurdersplatform.