Opvallende cijfers over werkloosheid: Die daalt in Vlaanderen maar stijgt in dit Gewest

door: WVDS
Afbeelding bron: Photonews
In januari van dit jaar is de werkloosheid gedaald. Dat laat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening weten.

“Die 330.555 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 301.232 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 18.778 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid en 10.545 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag”, luidt het bij de RVA.

Opvallend is dat er een daling van het aantal werklozen is in het Vlaams Gewest maar een stijging in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. “In januari 2020 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 7,7% in het Vlaams Gewest (-10.777 eenheden) en met 4,0% in het Waals Gewest (-5.735 eenheden)."

"In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 1,5% (+961 eenheden). In januari 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 130.072 volledig werklozen, in het Waals Gewest 136.460 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 64.023”, besluit de RVA.