N-VA wil grote verandering doorvoeren in Brussel: “Moet volledig anders”

door: WVDS
Afbeelding bron: Photonews
N-VA is niet te spreken over de Brusselse wetgeving inzake toeristische logies. De partij wil die wetgeving dringend aanpassen.

In Brussel is er een complexe wetgeving. “Vandaag worden particulieren die een kamer willen verhuren (bijvoorbeeld met Airbnb) onderworpen aan een complexe en moeilijke procedure, identiek aan de procedure voor grote professionele spelers. Dit moet anders”, reageert Brussels volksvertegenwoordiger Mathias Vanden Borre.

“Particulieren die in hun eigen woning één of twee kamers tijdelijk willen verhuren, mogen hiervoor niet gestraft worden. Deelplatformen hebben een meerwaarde voor Brussel en de Brusselaar."

Onafhankelijke studie
N-VA baseert op een onafhankelijke studie die werd uitgevoerd in opdracht van de Brusselse regering. Volgens de partij toont die studie aan dat er heel wat gebreken zijn aan de Brusselse wetgeving. “Met mijn voorstel wil ik, in navolging van Vlaanderen en Wallonië, de regelgeving voor kleine particulieren vereenvoudigen in Brussel. Een eenvoudige verklaring op eer met enkele bewijsstukken (domicilie en een vereenvoudigd controlecertificaat elektriciteit, gas en verwarming) moet volstaan voor kleine verhuurders”, gaat Vanden Borre verder. 

Geen bedreiging
“Het is duidelijk dat mensen die occasioneel één of twee kamers verhuren niet dezelfde middelen of doelstellingen hebben als professionele verhuurders of hotelketens. Zij vormen geen bedreiging voor stijgende huisprijzen of stadsvlucht. Integendeel, dit is mogelijks een duwtje in de rug voor mensen die anders geen woning kunnen verwerven. Bovendien brengt het de reiziger dichter bij de Brusselaar. Wat meer kan je willen als internationale hoofdstad?"