VTM

Tatiana doet belangrijke oproep aan alle kijkers van ‘Blind Getrouwd’: Dit is er aan de hand

door: Redactie
Afbeelding bron: VTM
Tatiana geeft in Dag Allemaal een verklaring voor haar koele, afstandelijke houding tegenover Lothar. “Als het geen liefde op het eerst zicht is, panikeer ik”, geeft ze toe. Tatiana hoopt dat de kijkers van Blind Getrouwd toch begrip voor haar kunnen opbrengen.

“Laat dit meteen duidel?k z?n: de eerste indrukken waren wél allemaal positief”, zegt Tatiana in Dag Allemaal. “Ik vond Lothar een knappe jongen, we zagen onmiddell?k waarom we aan elkaar gekoppeld waren, ik kon heel goed met hem lachen. Ik had vlinders in de buik, kortom.”

En dan toch krijgt de kijker zo’n gigantische ommezwaai te zien. “Ik weet het. Maar ik hoop toch op wat begrip”, aldus Tatiana in het weekblad. “K?k, w? z?n in ’t dagel?ks leven allebei erg sociaal, dikw?ls in groep. En op reis z?n we plots ‘alleen’, daar hebben we ’t allebei moeil?k mee. En ja, dan vallen er al eens ongemakkel?ke stiltes. Ik vind het ook p?nl?k om naar te k?ken, hoor.”

“Ik ben super?er op alles wat ik heb gedaan en dat ik me hieraan gewaagd heb. Mensen die me kennen, zeggen dat ik gewoon mezelf ben gebleven. Dát telt voor m?, en niet de anonieme kritiek van mensen die me niets b? te leren hebben over wie ik ben of zou moeten z?n. Dat neemt niet weg dat dat soort kritiek me wel p?n kan doen, dus ik hoop dat de k?kers toch begrip voor m? kunnen opbrengen.”