Unia trekt aan alarmbel: "Persoon met verstandelijke beperking werd uit ziekenhuis weggestuurd omdat hij te veel huilde"

door: MRO
Unia, het centrum voor gelijke kansen, trekt aan de alarmbel. Unia benadrukt dat de zorg van een patiënt niet mag afhangen van de leeftijd of handicap van een persoon en vraagt dat de overheid actie neemt.

"Unia hoorde dat niet alle patiënten met corona dezelfde toegang hebben tot de gezondheidszorg. Sommige ouderen en personen met een handicap krijgen bijvoorbeeld in instellingen zuurstof zonder medisch toezicht. Iemand met een verstandelijke beperking werd uit een ziekenhuis weggestuurd omdat hij te veel huilde en schreeuwde. En heel wat mensen krijgen te horen dat ze ‘geen prioriteit’ zijn", zo schetst Unia de problematiek op zijn website.

Unia roept daarom de overheden op om ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en gespecialiseerde instellingen uit te rusten met voldoende (personeels)middelen om alle COVID-19-slachtoffers de juiste zorg te bieden.

Unia wacht ook op een duidelijke boodschap van de overheden over patiënten met een handicap. Een persoon met een handicap moet dezelfde zorg kunnen krijgen als een persoon zonder handicap met dezelfde gezondheidstoestand. We vragen dat het Belgische Adviescomité voor Bio-ethiek dringend een standpunt inneemt tegen discriminatie van personen met een handicap en ouderen bij de toegang tot zorg.