“Terroristen die aanslag pleegden in luchthaven van Zaventem en Maalbeek moeten doodstraf krijgen”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Volgend jaar staat er een belangrijk proces op de agenda dat met heel veel belangstelling gevolgd zal worden. De rechter velt dan een oordeel over de terroristen die een aanslagen pleegden op de luchthaven van Zaventem en in Maalbeek.

Advocaat Walter Damen nam een enquête af bij ruim 2.700 Vlamingen. Damen is advocaat van IS-weduwen Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal en hun 12 kinderen die maar niet terug in België geraken. Onder leiding van professors Criminologie Marc Cools en Jelle Janssens van de Universiteit Gent schrijft Damen aan een doctoraat rond het thema ‘Maatschappelijke veiligheid, vrijheden en wetgeving in tijden van terreur: natuurrechtelijk getoetst.' 

“Ik ga na hoe en waarom natuurrechten onder druk komen te staan in tijden van terrorisme. Natuurrechten zijn rechten die voor iedereen op elk moment gelden, waar ook ter wereld. Het recht op leven is bijvoorbeeld zo'n universeel, onaantastbaar natuurrecht. Daartegenover staat positief recht: wetten en vrijheden die ons door mensen, wetgevers zijn gegeven”, legt de advocaat uit in Het Laatste Nieuws.

Doodstraf
Voor zijn doctoraat ondervraagt Walter Damen zowel burgers als beleidsmakers en expert. Eén Vlaming op drie wil de doodstraf voor de terroristen. 'Oog om oog, tand om tand'. Of: 'Het is de goedkoopste oplossing'. Of: 'Het is de beste garantie tegen recidive.'

Aangezien de doodstraf niet kan in België, wordt die straf omgezet in levenslang. Daarin kan 69% van ondervraagden zich vinden. 'Zo stel je een voorbeeld voor de anderen', 'Geen compassie' of 'Je kan een terrorist niet genezen van zijn ideologie.' 

"In de verklaringen voel je wel dat mensen de term 'levenslang' verschillend interpreteren. Is dat écht levenslang of maar één derde of tien jaar? Weinig mensen letten blijkbaar op de uitdrukking 'per definitie'. Als elke terrorist per definitie levenslang moet krijgen, geldt dat zowel voor de leiders als voor de meelopers."