"Dit staat haaks op een tolerante samenleving waarin mensen in vrijheid hun geaardheid kunnen beleven"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Kamerlid Sammy Mahdi en Minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) willen conversiepraktijken voor holebi’s verbieden. Samen zullen zij een eerder initiatief van Zuhal Demir (N-VA) opnieuw oppikken en herwerken om dergelijke praktijken in het Strafwetboek op te nemen. Die belofte maken ze naar aanleiding van de internationale dag tegen homo- en transfobie op 17 mei.

“Wie niet ziek is, moet niet genezen worden. Conversiepraktijken staan haaks op een warme, tolerante samenleving waarin mensen in vrijheid hun geaardheid kunnen beleven. Ze verwoesten levens en veroorzaken levenslange trauma’s. Duitsland verbood deze praktijken vorige week. Hoog tijd dat België volgt", zegt CD&V-Kamerlid Sammy Mahdi.

Onder conversiepraktijken vallen behandelingen of praktijken die tot doel hebben om de seksuele geaardheid, de genderidentiteit of genderexpressie van een persoon te wijzigen, te onderdrukken of weg te werken. Dergelijke praktijken vinden vaak plaats in extreem religieuze kringen, door middel van rituele reinigingen, waarzegsters, gebedsgenezers of zelfs foltering.

“We zijn in België pioniers geweest in het beschermen van LGBTQ-rechten. Maar laat ons niet op onze lauweren rusten. Binnen ultraconservatieve en extreem religieuze gemeenschappen bestaat nog steeds het geloof dat homoseksualiteit een te genezen ziekte of zonde is. Daarom willen we concreet het aanbieden van conversiepraktijken, maar ook het promoten ervan, strafbaar maken.”