Angst voor radicalisering in gevangenissen: "Corona is straf voor ongelovigen, kijk naar België, dat moslims discrimineert"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews
Door het coronavirus lijken extremistische ideeën weer aan populariteit te winnen, ook in de gevangenissen. Het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging) zegt waakzaam te zijn.

Freddy C., een gedetineerde die in de gevangenis van Brugge zit, getuigt in Humo: "Ik sprak met een jonge moslim tijdens het luchten. Hij was ervan overtuigd dat het coronavirus een straf van God is voor de ongelovigen."

"'Kijk naar losbandige landen zoals Italië en Spanje. Kijk naar België, dat de moslims discrimineert, en naar Amerika, de grootste vijand van IS, die nu het zwaarst getroffen is', zei hij", aldus de gevangene.

"We moeten waakzaam zijn", zegt Paul Van Tigchelt van OCAD in het weekblad. "We zien dat verschillende extremistische groeperingen op sociale media de pandemie gebruiken om hun discours te versterken. Ook IS gebruikt het in zijn propagandastrijd. Het zou me dus niet verbazen als dat ook in de gevangenis gebeurt."