Nooit eerder zoveel immigranten als in 2019: "Immigratie blijft toenemen terwijl meer Belgen ons land verlaten"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
In 2019 kwamen in totaal 149.174 niet-Belgische immigranten naar ons land, dat is het hoogste aantal ooit. Dit blijkt uit cijfers van Statbel. Vlaams Belang vraagt dat immigratie een kernthema wordt bij de federale onderhandelingen.

Sinds de aanvang van de migratietellingen in 1948 kwamen nooit eerder zoveel immigranten naar ons land als vorig jaar: 149.174 om precies te zijn. Het totaal aantal inwijkelingen ligt met 174.591 zelfs nóg een stuk hoger, maar daar horen ook teruggekeerde Belgen bij.

Volgens Statbel is de bevolkingstoename intussen voor meer dan 90 procent te wijten aan buitenlandse immigratie. “Nooit eerder lag dat cijfer zo hoog. Dit is alarmfase rood”, vindt Vlaams Belang-senator Klaas Slootmans.

Ook bij de uitstroom van mensen die het land verlaten, tekenen zich een aantal opvallende tendensen af. Van de 119.560 mensen die België in 2019 verlieten, is bijna een derde Belg. “Terwijl de niet-Europese immigratie blijft toenemen, stijgt het aantal landgenoten dat ons land verlaat. De sociologische bevolkingsvervanging en ‘ontwestering’ wordt met andere woorden extra versneld door de autochtone uitstroom”, vervolgt Slootmans.

Immigratie moet kernthema worden in federale onderhandelingen

Volgens Slootmans zijn de cijfers alvast een wake-upcall in het kader van de federale regeringsvorming. “Er ontstaat een steeds groter wordende tegenstelling tussen de wil van de mensen en het gevoerde beleid. Meer dan twee derde van de Vlamingen vindt dat er een einde moet komen aan de aanhoudende en massale immigratiestroom, terwijl de cijfers nog nooit zo hoog lagen als vandaag."

"Er ontstaat dus een enorm democratisch deficit, waarbij de mening van het volk compleet wordt genegeerd”, besluit Slootmans. De Vlaams Belanger eist dan ook dat immigratie een kernthema wordt in de federale onderhandelingen. Zo eist hij een verstrenging van de wet op de gezinshereniging naar Deens model, een afgeschermde sociale zekerheid, een verstrenging van de naar zijn mening veel te lakse asielwetgeving en een kordaat terugkeerbeleid voor illegalen.