Coronacrisis legt druk op voedselbanken: "Grote golf van solidariteit"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Voor de voedselbanken waren de afgelopen maanden niet eenvoudig. De coronacrisis duwt meer mensen in de armoede en daardoor stijgt de vraag. Gelukkig was er voldoende solidariteit en konden de voedselbanken rekenen op extra ondersteuning.

“Elke voedselbank werkt op zijn beurt samen met een aantal erkende charitatieve organisaties die lokaal het voedsel gaan bedelen aan de mensen. Op die manier zijn er 618 verenigingen aangesloten bij de 9 voedselbanken", legt Jozef Mottar, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken, uit aan Redactie24.

“Bij de federatie en de voedselbanken werken een 350 mensen. En nog eens duizenden mensen werken voor de aangesloten verenigingen, meestal vrijwilligers."

“Velen van onze vrijwilligers behoren door hun leeftijd tot de risicogroep voor Covid-19 en daardoor zijn er een aantal organisaties tijdelijk dicht geweest.  Van een capaciteit van 20% tijdens de eerste weken gaan we geleidelijk aan terug naar een volledige werking.” 

Vrijwilligers

“De negen voedselbanken op zich zijn wel altijd open gebleven. Mensen binnen de voedselbanken hebben zich georganiseerd en soms meer uren dan normaal doorgewerkt."

"Ook dankzij het aanbod van vele spontane vrijwilligers, die op dat ogenblik toch niets om handen hadden, hebben wij het voedsel kunnen blijven bedelen.”

Grote golf van solidariteit

Door de grote golf van solidariteit die ontstond in volle coronacrisis, hebben de voedselbanken mensen op elk moment kunnen blijven verder helpen.

“Door corona is er op veel vlakken een grote golf van solidariteit ontstaan voor onze organisatie door de overheid, burgers, banken en bedrijven. Zij hebben ons ook financieel  gesteund en daardoor konden we uitzonderlijk extra voedsel aankopen om aan de vraag te kunnen voldoen." 

“Vanuit de voedingsindustrie en retail werd ons ook extra voedsel geschonken. Op sommige ogenblikken waren er minder overschotten voor handen en op deze manier zijn we er toch in geslaagd om iedereen in nood te blijven helpen.”