"Regering moet snel handelen voor nog meer gezinnen de dupe worden"

door: STS
de voltallige regering De Croo
Afbeelding bron: Photonews

De socialistische vakbond ABVV roept de regering op tot actie nu de winter nadert en de energieprijzen in stijgende lijn zitten.

"Onlangs berekende energieregulator CREG dat een gemiddeld huishouden ongeveer 1.000 euro per jaar voor elektriciteit moet ophoesten en 1.600 euro voor gas. Energiearmoede in België is niet langer een onbekend begrip", stelt het ABVV.

"Wij vragen de regering om zeer snel te handelen om te vermijden dat nog meer gezinnen de dupe worden."

"In het bijzonder de huishoudens met een beperkt inkomen zullen de stijgende energieprijzen niet langer het hoofd kunnen bieden. Met nog maar armoede als gevolg. Toegang tot elektriciteit en gas is een primaire behoefte waartoe iedereen toegang moet hebben."

Lagere btw

"Naast het behoud van sociale tarieven, is het ook noodzakelijk dat woningen die in slechte staat verkeren, worden opgewaardeerd zodanig dat energiekosten ook op die manier worden beperkt."

Tot slot vraagt het ABVV structurele maatregelen om de energieprijzen onder controle te kunnen houden. "We blijven de btw-verlaging naar 6% voor elektriciteit en gas verdedigen omdat deze maatregel sociaal en fiscaal gerechtvaardigd is."