Tienduizenden mensen krijgen uitkering tot aan pensioen: "Eigenlijk geven we die mensen op"

door: STS
Afbeelding bron: pixabay

29.000 langdurig zieken krijgen sowieso tot aan hun pensioen een uitkering. Dat heeft de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit beslist.

Het gaat om langdurig zieken die dit jaar controle zouden krijgen en al tien jaar of langer arbeidsongeschikt zijn, alsook langdurig zieken die 58 jaar of ouder zijn, en ten slotte langdurig zieken die 50 jaar of ouder zijn en reeds vijf jaar of langer arbeidsongeschikt zijn, meldt De Standaard.

Bij het Riziv klinkt dat het om een eenmalige uitzondering gaat, omdat er keuzes moesten gemaakt worden door de coronacrisis; de werkdruk voor de arbeidsgeneesheren werd te groot. Er wordt ook op gewezen dat in deze groepen langdurig zieken hoe dan ook heel weinig uitsluitingen gebeuren.

"Ik begrijp de beslissing op verzekeringstechnisch vlak, maar niet vanuit menselijk standpunt", reageert professor Arbeidsgeneeskunde Lode Godderis in de krant. "Eigenlijk geven we die mensen op en zeggen we: we kunnen met u niets doen."