Versoepeling wekt ongenoegen op: "Mensen die in een rijhuis wonen, worden nu uitgesloten"

door: STS
Huis - huizen - rijhuis
Afbeelding bron: Pixabay

De versoepelingsmaatregel om met tien mensen te kunnen afspreken, vanaf maandag, zorgt voor wrevel. Niet iedereen heeft immers een tuin.

Vanaf maandag is het toegestaan om met tien mensen buiten af te spreken, maar voor wie geen tuin heeft, of in een rijhuis woont, wordt dat moeilijk, stelt de Gezinsbond.

Die vraagt daarom aan lokale besturen om ruimtes te voorzien waar mensen kunnen samenkomen. "Het is een goede versoepeling, maar niet alle gezinnen hebben de mogelijkheid om mensen te ontvangen in hun eigen tuin. Omdat ze bijvoorbeeld in een rijhuis wonen, en je mag de mensen niet door je huis laten gaan. Of omdat je geen tuin hebt, en zo zijn er wel heel veel mensen, zeker in stedelijke gebieden", klonk het op VTM.

Minister Frank Vandenbroucke ontkende dat je mensen niet door je huis mag laten lopen: "Je kan wel iemand even door je huis laten lopen om een ontmoeting in je tuin te hebben."

De Gezinsbond wil hoe dan ook dat er meer ruimte voorzien wordt voor mensen buiten. "Het is noodzakelijk dat er meer mogelijkheden worden gecreëerd om van die versoepeling te kunnen genieten. We denken aan de groene zones rond grote sportcentra in steden, die zijn openbaar. Of private domeinen, zoals gebieden van landbouwers, of rond kastelen."