600.000 Belgen zullen mogelijk schrikken van hun belastingbrief: Toeslag tot 1500 euro

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Meer dan een miljoen mensen werden in 2020 werkloos door de coronacrisis. 'Zowat 600.000 onder hen (een schatting van het ABVV) dreigen een flinke toeslag - tot 1.500 euro - te moeten betalen als hun aanslagbiljet in de bus valt', laat PVDA weten.

De regering verlaagde de roerende voorheffing op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van 26% naar 15%. Dat betekent dat er minder belasting vooraf betaald wordt, maar aangezien de belastingen berekend worden op het totaal van het loon plus de werkloosheidsuitkering, dreigt die voorafbetaling voor veel mensen onvoldoende te zijn.

"De oplossing is eenvoudig", zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees. "We moeten zoals bij het overbruggingsrecht – dat in zekere zin een werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen is – deze uitkeringen belasten tegen een afzonderlijk tarief dat dicht bij dat van de bedrijfsvoorheffing ligt, zonder ze samen te voegen met de andere inkomsten.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem leek aanvankelijk ook die piste te willen volgen, maar toen ik hem daarvoor in het parlement interpelleerde, antwoordde hij dat de regering nog niets besloten had. Wat in de praktijk betekent dat de regering heeft beslist om niets te doen."

"De werkende klasse is al zwaar getroffen door deze crisis. Het kan niet zo zijn dat zij nog eens moeten betalen", stelt Marco Van Hees.

Daarom dient de PVDA in de Kamer een wetsvoorstel in tot invoering van een afzonderlijke belasting op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Op die manier is het alsof de roerende voorheffing bevrijdend is: er komt in het aanslagbiljet geen extra belasting op deze uitkeringen.