Dedecker is hard voor De Croo I: "De regering van schone schijn"

door: MRO
Jean-Marie Dedecker
Afbeelding bron: Photonews

Jean-Marie Dedecker is niet te spreken over de regering-De Croo. Hij hekelt het feit dat partijen die een verkiezingsnederlaag leden een regering vormen en dat de twee grootste partijen buitenspel worden gezet. Hij merkt ook op dat 4 ministers nooit op een lijst stonden.

"Als je het vertrouwen vraagt, dan moet je het vertrouwen krijgen van het volk en daarvoor moet je de verkiezingen winnen. Die zijn een test om te kijken of je het vertrouwen krijgt van de bevolking", vertelt Jean-Marie Dedecker tijdens een Facebook Live op de pagina van Theo Francken.

"Op 26 mei werden vijf van de zeven partijen die nu regeren weggestemd en werden CD&V en Sp.a zelfs herleid tot dwergpartijen, ze leden de grootste nederlaag die ze ooit hebben gekend."

"Die dwergen gaan nu allemaal op mekaars schouder staan en denken dat ze een reus zijn. De twee grootste partijen mogen niet deelnemen aan de coalitie."

"Het is een beetje de regering van schone schijn. Als je vier ideologieën verdeelt over zeven partijen, hoe kan dat gaan?"

Onervaren ministers

"Er zitten nogal wat onervaren ministers bij. Er zijn er zelfs vier bij die nog nooit in het parlement gezeten hebben, die niet op een lijst durven gaan staan en die zijn nu allemaal minister."