Forse kritiek: "1 jaar Vivaldi goed voor anderhalf miljard extra belastingen"

door: MRO
de voltallige regering De Croo
Afbeelding bron: Photonews

Vlaams Belang becijferde dat de regering-De Croo in zijn eerste jaar voor anderhalf miljard euro aan nieuwe belastingen en belastingverhogingen invoerde.

"Vooreerst moet de verhoogde BTW en accijnzen op tabaksproducten 480 miljoen euro per jaar opbrengen. En daarnaast is de effectentaks is op kruissnelheid goed voor 429 miljoen euro", legt Kamerlid Wouter Vermeersch uit.

"Maar paars-groen maakt ook gebruik van goed verdoken belastingverhogingen, soms verstopt in de omzetting van Europese regels", aldus Vermeersch. "Het schrappen van de BTW vrijstelling op invoer van geringe waarde is goed voor 270 miljoen euro tegen 2024. En het schrappen van de BTW vrijstelling op sommige handelingen van tandartsen is dan weer goed voor 20 miljoen euro per jaar. En de Europese plastiektaks moet 153 miljoen euro opleveren in 2022." 

"Paars-groen schort ook de indexering van aftrekbare bedragen op tot het eind van de regeerperiode", merkt Vermeersch op. "De aftrek voor pensioensparen, de aankoop van een elektrische fiets of auto. wordt daarmee bevroren op het niveau van 2019. Een maatregel die elk jaar voor een sluipende belastingverhoging zorgt en tegen 2024 goed is voor 66 miljoen euro per jaar.

"En dan zijn er nog de hogere boetes, voor 43 miljoen euro per jaar, en de hogere belastingen op het privé gebruik van een wagen", besluit Vermeersch. "Al is bij deze laatste maatregel het effect nog niet precies bekend."