Geweld tegen en geweld vanwege politie: Sammy Mahdi pleit voor structurele oplossingen

door: WVDS
Sammy Mahdi
Afbeelding bron: Photonews

De beelden van het politieoptreden op de luchthaven in Charleroi zorgen ervoor dat niet enkel het geweld tegen politie, maar ook het geweld van agenten onder de loep wordt genomen. Sammy Mahdi (CD&V) pleit voor meer ondersteuning voor agenten. 

“We moeten bekijken hoe we die problemen structureel kunnen aanpakken. Er moet extra bijscholing komen voor agenten die ook continu onder druk staan”, stelt Sammy Mahdi in gesprek met Redactie24.

“Voor agenten die aan een opleiding starten, zijn er aan het begin van die opleiding wel een aantal lessen die ervoor moeten zorgen dat ze de nodige psycho-sociale weerbaarheid hebben.”

“Daarna worden ze in hun loopbaan wel af en toe uitgedaagd en het is niet makkelijk om daarmee om te gaan. Daarom moeten agenten daar ook continu de nodige bijscholing in krijgen.”

Medische teams

“Daarnaast vond ik het voorstel van politievakbond VSOA ook wel verstandig. Wanneer opgetreden wordt tegen mensen die psycho-sociale problemen hebben, die enkel medisch kunnen geholpen worden, dan moet de politie een beroep kunnen doen op medische teams die bekijken op welke manier iemand gearresteerd en geholpen kan worden.”