Hendrik Vuye uit stevige kritiek: "Mensen afdreigen, dat helpt niet"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

Grondwetspecialist Hendrik Vuye ergert zich aan de corona-communicatie richting de burgers: "Mensen afdreigen helpt niet."

Vuye haalde in 'Terzake' de aankondiging dat er drones zouden ingezet worden tijdens de feestdagen als voorbeeld aan, alsook het voorstel om de bewegingsvrijheid van mensen te beperken tot een bepaalde straal rond hun woning.

"Neem de drones, daar is op een nodeloos agressieve manier over gecommuniceerd. Of neem het voortdurend afkondigen van doem-maatregelen. Geert Molenberghs zei twee dagen op rij dat er een perimeter moest komen, om vandaag te zeggen dat het van tafel is."

"Het is evident dat de regels gehandhaafd moeten worden. Maar de handhaving moet ook binnen de perken van de redelijkheid blijven en binnen proportie blijven. Als je op zo'n manier gaat communiceren en mensen gaat afdreigen... Afdreigen helpt niet. We moeten mensen motiveren en stimuleren om mee te doen. Er zijn heel veel mensen die hun best doen", aldus Vuye.