Miniumpensioen van 1.500 euro bruto of netto? Paul Magnette schept duidelijkheid

door: MRO
Paul Magnette
Afbeelding bron: Photonews

De regering-De Croo was amper uit de startblokken of er was al een heel grote onduidelijkheid omtrent één van de speerpunten uit het regeerakkoord: het optrekken van de pensioenen tot 1.500 euro. Paul Magnette verduidelijkt.

Wordt die 1.500 euro minimumpensioen nu bruto of netto? "Het nocht het een noch het ander. In feite is deze polemiek absurd", reageert PS-voorzitter Paul Magnette in La Nouvelle Gazette.

"We hadden nooit moeten praten over bruto en netto, maar over percentages: het is meer dan 20%, punt! Het verhaal van bruto en netto is veel complexer. Dit hangt af van van de persoonlijke situatie, de lengte van de carrière, enzovoort. Dat schept verwarring."

"Nu, om aan 1.500 bruto te geraken was er 500 miljoen euro nodig. We leggen drie keer zoveel op tafel. We gaan dus veel verder."