Open Vld koppelt extra voorwaarde aan minimumpensioen: "Kwestie van rechtvaardigheid"

door: STS
Maggie De Block
Afbeelding bron: Photonews

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en Maggie De Block, fractieleider van de liberalen in de Kamer, dienen een wetsvoorstel in inzake minimumpensioenen.

Een werknemer of zelfstandige heeft na een loopbaan van 30 jaar recht op een minimumpensioen. Dit is inclusief gelijkgestelde periodes waarin niet gewerkt werd, zoals werkloosheid, ziekte, brugpensioen, arbeidsongeschiktheid, loopbaanonderbreking...

"Het systeem van gelijkgestelde periodes is een belangrijk vangnet om te voorkomen dat je bij een tegenslag ook in je pensioen wordt geraakt. Maar dit moet natuurlijk wel proportioneel blijven", klinkt het bij Lachaert en De Block.

"Zoals het regeerakkoord voorschrijft, willen wij een tweede voorwaarde toevoegen: "Elke werknemer of zelfstandige die beroep wil doen op een minimumpensioen, zal ook effectief twintig jaar gewerkt moeten hebben."

Rechtvaardig

"Het is een kwestie van rechtvaardigheid; het is niet rechtvaardig dat iemand die lange tijd gewerkt heeft, hetzelfde minimumpensioen krijgt als iemand die meer dan de helft van zijn loopbaan een werkloosheidsuitkering kreeg."

"Het is essentieel dat de band tussen de werkelijk gewerkte jaren en het pensioen wordt vergroot. Daarnaast is dit een belangrijke hervorming om de financiering van de minimumpensioenen onder controle te houden", besluit Lachaert.