Overal 30 km/u in bebouwde kom: Voorstel van Groen en Sp.a levert veel voordelen

door: WVDS
Zone 30
Afbeelding bron: Photonews

Sp.a en Groen willen in de bebouwde kom 30 kilometer per uur als regel doorvoeren met de mogelijkheid om op veilige banen nog steeds zone 50 of meer te kunnen laten gelden. Wat is de impact van zulk een maatregel? We legden de vraag voor aan Vias, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid.

 

“Het is een voorstel dat ook in ons politiek memorandum staat en dat we in 2019 voor de verkiezingen gelanceerd hebben. In het memorandum staan actiepunten opgelijst naar de politiek toe. Hierin ook het punt over het verder veralgemenen van zone 30 in dorps- en stadscentra”, zegt Stef Willems, woordvoerder bij Vias, aan Redactie24.

Levens redden

“Het is onmogelijk om vooraf in te schatten hoeveel levens er met de invoering van dit voorstel gaan gered worden. Wat we wel zien is dat er veel minder dodelijke slachtoffers zijn op plaatsen waar een zone 30 is.” 

“De impact van een aanrijding met een zwaar voertuig tegen een hogere snelheid is vele malen groter dan tegen een lagere snelheid, dat is pure fysica. Concreet vallen er in een zone 50 van de 64 procent, meer dan de helft, van alle slachtoffers, 60 procent doden te betreuren. Dat is een heel zware tol."

“In een zone 30 vallen er van de 25 procent, maar een kwart, van alle slachtoffers, slechts 2 procent (!) dodelijke slachtoffers. Een gigantisch verschil.”

“Als we kijken naar de remafstand is die dubbel zo lang wanneer je aan een snelheid van 50 kilometer per uur begint te remmen, 27 meter, dan wanneer je remt bij 30 kilometer per uur, namelijk 13 meter.”

Stef Willems benadrukt dat het verlagen van de snelheid in de centra niet tot veel tijdverlies zal leiden. “De snelheidsvermindering wordt niet ingevoerd op grote invalswegen, dus maakt dit het tijdverlies wat we ondervinden tussen 30 of 50 kilometer per uur rijden verwaarloosbaar."

"Als je in een woonwijk rijdt, moet je toch om de 100 meter een actie ondernemen zoals een voorrang verlenen of snelheid minderen voor een verkeerslicht of kruispunt.”

Er zijn ook bijkomende voordelen

“Overal waar veel fietsers en voetgangers mogelijk gemengd worden met gemotoriseerd verkeer is 30 een betere richtsnelheid om meer verkeersveiligheid te garanderen. Een bijkomend voordeel is de afname van geluidshinder. Op een baan met een gemiddelde drukte zal de geluidsoverlast met de helft afnemen. Je vergroot dus ook nog eens de leefbaarheid op die plaatsen.”

“In België is zone 30 al van toepassing in vele steden zoals Leuven, Gent, Antwerpen, Mechelen, Brussel. Het is dus ook niet zo verwonderlijk dat men op politiek niveau voorstelt om zone 30 als regel in te voeren in alle stadskernen, behalve wanneer het veilig is. Dan kan de lokale wegbeheerders nog steeds zelf beslissen om een zone 50 of meer in te voeren.”

“Het komt erop neer dat je de steden en dorpscentra terug leefbaarder maakt. Veel meer op maat van fietsers en voetgangers, waar de auto op sommige plaatsen te gast is en hij zijn snelheid moet aanpassen.”

“Ik maak me geen illusies dat ondanks al deze argumenten er altijd mensen zullen zijn die niet akkoord gaan met deze snelheidsvermindering en zelfs denken dat het voorstel wordt ingediend om de staatskas te spijzen met boetes.”