PVDA klaagt beleid aan: “Zonder budget leven zij in een permanente lockdown”

door: COS

De PVDA vraagt om onmiddellijk de nodige budgetten te voorzien om de wachtlijsten voor een persoonsvolgend budget voor mensen met een beperking weg te werken.

Mensen met een beperking moeten namelijk steeds langer wachten op een budget om de zorg te betalen die ze nodig hebben. Ongeveer 20.000 kinderen en volwassenen staan momenteel op die wachtlijst. De wachttijden kunnen oplopen tot wel 20 jaar.

“Doordat het beleid haar verantwoordelijkheid niet neemt, komt het volle gewicht van de zorg bij de mantelzorgers te liggen”, zegt huisarts en Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele. “Zonder budget leven zij in een permanente lockdown.”

Vandecasteele eist daarom dat de Vlaamse Regering de nodige investeringen doet om de wachtlijsten effectief weg te werken: “We moeten durven investeren in mensen. We weten welke budgetten er nodig zijn, nu is het tijd om ze vrij te maken.”