Slechts 2 werkzoekenden verloren uitkering: "Te makkelijk om van uitkeringen te profiteren"

door: MRO
arbeider
Afbeelding bron: Shutterstock.com

In het eerste semester van 2022 verloren slechts twee werkzoekenden het recht op een uitkering. Vlaams Belang hekelt daarom het zwakke sanctioneringsbeleid van de Vlaamse regering. "Dit toont aan dat het voor werkonwilligen veel te makkelijk wordt gemaakt om van uitkeringen te profiteren."

In totaal werden dit jaar 15.170 werkzoekenden gecontroleerd door de VDAB. Naar aanleiding van de controles werden 6.225 sancties uitgedeeld. Naast de twee permanente verliezen van de uitkering, werd 32 keer de uitkering tot het niveau van het leefloon verminderd en 29 keer werd deze (tijdelijk) geschorst, laat Vlaams Belang weten.

Vlaanderen telt momenteel 182.000 niet werkende werkzoekenden en 400.000 openstaande vacatures. "Het controle– en sanctioneringsbeleid is nu gewoonweg te zwak om werkzoekenden aan te sporen om te gaan werken", aldus Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang).

"Wie buiten zijn wil om werkloos is, moet uiteraard tijdelijk een beroep kunnen doen op onze sociale zekerheid. Met een historisch hoog aantal openstaande vacatures moet het voor de meeste mensen wel mogelijk zijn om binnen een redelijke termijn een job te vinden."

Desondanks blijkt Jo Brouns tevreden te zijn over het sanctioneringsbeleid van VDAB. De cd&v-minister spreekt over een duidelijke verbetering in het controlebeleid ten opzichte van vorige jaren dat zich onder andere aftekent in het toegenomen aantal sancties.

"Een hallucinante uitspraak wanneer slechts twee werkzoekenden dit jaar hun uitkering verloren", besluit Malfroot. "Zonder een strikte opvolging van werklozen en meer degressiviteit in de uitkeringen - met uitzondering van 50-plussers - gaan we werkonwilligen niet aan het werk krijgen."