Voedselagentschap roept boomstammetjes terug: Niet opeten en terugbrengen

door: MRO
boomstammetjes terugroeping

Het Voedselagentschap roept boomstammetjes terug omdat mogelijk salmonella aanwezig is. Eet dit product niet op.

Bij microbiologische controles werd de aanwezigheid van Salmonella vastgesteld in het product boomstammetjes.

Norenca nv heeft daarom in overleg met het FAVV besloten om de betrokken producten uit de verkoop te nemen.

Aan klanten die dit product gekocht hebben, wordt gevraagd om het niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel. Daar krijgen ze het aankoopbedrag terugbetaald.

Beschrijving van het product:

Naam van het product: Boomstammetjes
Lotnummer: 2045310
Uiterste consumptiedatum (TGT): 12/11/2020
Periode van verkoop: verkocht tussen 06/11/2020 en 12/11/2020

Meer informatie via deze link.