Bob Savenberg doet boekje open over Clouseau: “Koen Wauters verliet ooit de groep”

door: ASX
Afbeelding bron: VTM-Nieuws

Verrassend nieuws deze week uit het Vlaams Parlement. Het vertrek van minister Bart Somers leidde tot een opvallende stoelendans. Gwendolyn Rutten werd Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. Haar zitje in het Vlaams Parlement wordt ingenomen door niemand minder dan Bob Savenberg.

We kennen Bob als manager van onder meer Natalia, maar tot 1996 maakte hij als vaste drummer ook deel uit van de succesvolle formatie Clouseau. Meer nog; het was Savenberg die de groep boven de doopvont hield.

Een groep waarin er in de beginjaren heel wat bandleden de revue passeerden, zo blijkt nu. In Het Laatste Nieuws vertelt het kersverse parlementslid dat zelfs frontzanger Koen even de groep verliet.

“We zouden in 1990 doorbreken met Anne en Koen had wel al vaker bij ons gezongen, maar verliet ons vlak voordien om bij een plaatselijke rockband te gaan zingen”, bekent Bob Savenberg. “We hebben hem toen moeten overtuigen om terug te komen”, gaat het verder. Een keuze die Wauters zich ongetwijfeld nooit zal beklaagd hebben.