Op zoek naar werk: Fors minder vacatures in deze sectoren, maar één gigantische stijger

door: WVDS

Mensen die op zoek moeten naar een job, willen graag weten welke sectoren goed scoren en waar de meeste kansen liggen op de arbeidsmarkt. Uit cijfers van de VDAB kan je afleiden dat sectoren zoals landbouw en zorg nog steeds op zoek zijn naar nieuwe mensen.

Joke Van Bommel, woordvoerster, van VDAB vertelt aan Redactie24 welke sectoren goed scoren bij werkzoekenden. “Amper drie sectoren hebben de afgelopen twaalf maanden meer vacatures gemeld dan in dezelfde periode daarvoor.”

“Het gaat over de primaire sector of landbouw, de gezondheidszorg en vervaardiging van bouwmaterialen. De vraag vanuit de sectoren Diensten aan personen en Dranken, voeding en tabak was nagenoeg even groot als in de vorige periode van twaalf maanden.” 

“Andere sectoren hebben de afgelopen twaalf maanden veel minder vacatures gemeld dan het jaar voordien. Sommige sectoren hebben sterk te lijden onder de covid 19-crisis. Vanuit Horeca en toerisme bijvoorbeeld zijn de voorbije twaalf maanden een derde minder vacatures gekomen dan in de periode van twaalf maanden daarvoor.” 

“Ook zakelijke dienstverlening, informatica, media en telecom, overige industrie en vervaardiging van machines en toestellen hebben duidelijk minder vraag naar personeel. 

sectoren
Tags