Hoe moeten we een derde coronagolf vermijden in België?

door: WVDS
corona - ziekenhuis
Afbeelding bron: Photonews

Door de strenge coronamaatregelen neemt het aantal besmettingen sterk af, maar de weg is nog lang. Welke elementen zijn belangrijk om het virus onder controle te houden wanneer we voldoende laag gezakt zijn zodat we geen derde golf krijgen? We stelden de vraag aan biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KULeuven).

Om te beginnen wordt het zeer belangrijk om niet te snel te veel te versoepelen. “Het is belangrijk dat we niet teveel ineens doen want je mag niet vergeten dat er net een belangrijke versoepeling is gebeurd met het heropenen van de scholen. Dat is een berekend risico. Het is een risico, maar dat risico is onder controle. We moeten toch echt zien of dit geen invloed heeft op de curve.”

“Er zijn de afgelopen periode mensen naar het buitenland op vakantie geweest, er zijn mensen die in het buitenland zijn gaan shoppen, op restaurant geweest zijn. We moeten nu toch even bekijken of al die dingen samen de curve niet in de verkeerde richting beginnen te duwen”, aldus Geert Molenberghs bij Redactie24.

“We moeten niet te veel tegelijk versoepelen en er altijd liefst 3 weken laten overgaan. Als je zaken begint te lossen is het belangrijk dat je er telkens een periode tussen laat om te evalueren of het gelukt is. Als het lukt en de curve blijft omlaag gaan, dan kan je een volgende stap zetten.”

“Het is voor ons als experten belangrijker dat de tijdsperiode tussen twee maatregelen gerespecteerd wordt eerder dan wat je precies doet.”

Wanneer het aantal besmettingen voldoende is gedaald, wordt het zaak om te vermijden dat de curve opnieuw stijgt zodat we geen derde golf krijgen. Geert Molenberghs legt uit welke elementen dan cruciaal zijn.

Contactopvolging en testen

“Een goed georganiseerde professionele contactopvolging is belangrijk. Met 25.000 besmettingen kan je dat niet meer opvolgen, maar dat moet hersteld worden. Het testbeleid moet goed op punt staan zodanig dat je makkelijk clusters vindt als ze zich aandienen en dan moet je daarop kunnen ingrijpen.”

“We moeten ook goed nadenken hoe we ons internationaal reisbeleid organiseren. Ik zou dat liefst beperkt zien tot landen die het goed doen zodanig dat je het virus niet begint te importeren zoals deze zomer is gebeurd.”