Steven Van Gucht spreekt klare taal: “We mogen ons niet van vijand vergissen”

door: COS

Vanmiddag vond de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum plaats. Daarin reageert viroloog Steven Van Gucht op de alsmaar luidere roep om een versoepeling van de maatregelen.

“Er zijn vele opinies en er wordt veel druk gezet langs alle kanten”, zegt Van Gucht. “En dat is normaal, maar dat mag ons vooral niet afleiden van de blijvende ernst van de situatie.”

“Het is in de eerste plaats het virus dat onze gezondheid en samenleving schaadt en niet de maatregelen. We mogen ons zeker niet van vijand vergissen. Deze maatregelen dienen om ons te helpen. Ze moeten weliswaar effectief en gebalanceerd zijn en dat is een continu verbeterproces.”

Ongeveer een derde van onze bevolking of 3,5 miljoen Belgen behoren tot een risicogroep. De veiligheidsmaatregelen blijven volgens Van Gucht dus van erg groot belang.