Steven Van Gucht trekt aan alarmbel: "We staan op een kantelpunt"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

Professor Steven Van Gucht probeert een verklaring te vinden voor de stabilisatie van de coronacijfers. Hij denkt dat het om een combinatie van factoren gaat, maar stelt tevens vast dat we ons veel meer verplaatsen, waardoor het virus zich ook verplaatst.

"We kunnen er op dit ogenblik onze vinger niet precies op leggen. Ik denk dat het een geheel van factoren is. In de provincie Luxemburg denken we dat het grensverkeer met het Groothertogdom Luxemburg een belangrijke rol speelt. Daar is de besmettingsgraad een pak hoger. Maar voor de andere provincies waar de cijfers stijgen, is het minder duidelijk", zei Van Gucht op VTM.

"We merken - vooral sinds de heropening van de scholen - dat de algemene mobiliteit in de bevolking wel fel toegenomen is. En met het heropenen van de winkels is die nog wat sneller de hoogte in gegaan. En we weten: wanneer de mobiliteit van de mensen toeneemt, dat meestal een voorbode is van een stijging van de besmettingscijfers. Mensen verplaatsen zich meer, en dan kan het virus zich ook verplaatsen. En meestal zijn er dan ook wat meer contacten, gewild of ongewild, en dat creëert weer wat meer kansen voor het virus."

Kerstvakantie

"Ik denk dat we nu een soort kantelpunt bereiken, waarbij de vraag is: wordt dit een langgerekt plateau? Gaan we uiteindelijk weer naar beneden gaan, bijvoorbeeld met de komst van de kerstvakantie? Of gaan we zoals in Nederland de hoogte in? Het is nu een beetje afwachten", besloot de viroloog.