Kinderrechtencommissariaat begrijpt er niks van: “Waarom is dat bij ons nog altijd niet verboden?"

bron: Het Nieuwsblad
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
In Frankrijk is het voor ouders sinds kort verboden om hun kinderen een zogenaamde ‘pedagogische tik’ te geven. Het is daarmee het 56ste land waarin zo’n verbod geldt. Bij ons is het nog niet verboden. “Het wordt hoog tijd dat ons land dat voorbeeld volgt”, vindt het Vlaams Kinderrechtencommissariaat.

Almaar meer landen vermelden expliciet in hun wetboek dat “het ouderlijk gezag moet worden uitgeoefend zonder fysiek of psychologisch geweld”. En dus dat een ‘pedagogische tik’ verboden is. Zweden was het eerste land waar dit wettelijk verboden werd, 40 jaar geleden al. Sindsdien volgden nog 55 landen, met Frankrijk als meest recente geval.

België nog altijd niet, en het Vlaams Kinderrechtencommissariaat betreurt dit ten zeerste. Vandaag zijn bij ons lijfstraffen enkel verboden in scholen. “Nochtans is ook ons land al meerdere keren op de vingers getikt omdat onze wetgeving geen expliciet en volledig verbod bevat op elke vorm van lijfstraffen voor kinderen”, zegt Sofie Van Rumst van het Kinderrechtencommissariaat. “Niet alleen door de Raad van Europa, maar ook door het VN Comité voor de Rechten van het Kind. Maar tot nog toe allemaal tevergeefs.”

“Er zijn in ons land al wetgevende initiatieven geweest om tot zo’n algemeen verbod te komen. Maar om een of andere reden blijven die altijd ergens hangen en blijkt er onvoldoende draagvlak voor te bestaan. Al te vaak loopt het blijkbaar fout rond het begrip ‘pedagogische tik’. Maar daar gaat het niet om: het gaat om het principe van de geweldloze opvoeding”, aldus Van Rumst. “Hopelijk brengt de stap van Frankrijk bij ons een maatschappelijk debat op gang dat wordt opgepikt door onze politici. Wij blijven alvast op dezelfde nagel kloppen en roepen de politiek op om hier snel werk van te maken.”