Advocaat van Kris Van Dijck heeft nieuws: "We hebben de bewijzen in handen"

bron: VRTNWS
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Voormalig voorzitter van het Vlaams Parlement Kris Van Dijck (N-VA) blijft volhouden dat hij niets onwettigs heeft gedaan. Hij hielp een escortdame aan een uitkering.

Kris Van Dijck heeft intussen overleg gepleegd met zijn advocaat Walter Damen. "Het verhaal omtrent de zogenaamde sociale fraude en ongeoorloofde tussenkomst inzake het dossier van de escorte wordt formeel tegengesproken", citeert VRTNWS, advocaat Walter Damen in een mededeling.

"De verdediging beschikt op dit ogenblik reeds over de nodige stukken om aan te tonen dat er zich in dat kader geen enkele onrechtmatigheid heeft voorgedaan. Deze stukken zullen indien nodig worden overgemaakt aan de bevoegde instanties. De heer Van Dijck zal dan ook zijn volle medewerking verlenen aan eventuele onderzoeken en alle vragen van de bevoegde instanties beantwoorden", zegt zijn advocaat.

"Het is niet omdat iemand vandeweek een fout heeft gemaakt, dat hij nu een soort shooting duck moet zijn waarop iedereen mag schieten", besluit de advocaat.