VRT-journaliste zegt dat Van Dijck nog lang uit de zorgen is: "Hij heeft ook nog dit gedaan"

bron: VRTNWS
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Het bericht van P-Magazine blijft nazinderen. Gisteren publiceerde het dat Kris Van Dijck (N-VA) zich schuldig maakte aan uitkeringsfraude door een escorte aan een uitkering te helpen.

Vandaag laat Hubert Damen, de advocaat van Kris Van Dijck, weten dat er van fraude geen sprake kan zijn. "We hebben daar de bewijzen van in handen", zegt hij. Van Dijck ontkent ook ten stelligste dat hij meewerkte aan fraude.

Maar dat betekent niet dat daarmee hij vrijuit gaat. Dat merkt VRT-journaliste Goedele Devroy op. "Er is natuurlijk nog de brief die hij geschreven heeft naar toenmalig minister van Werk Kris Peeters, met de vraag om een dossier van zijn vriendin wat sneller vooruit te laten gaan. Dat is een zaak van deontologie. Heeft hij daarmee de deontologische code van het Vlaams Parlement geschonden?"

"Het Vlaams Parlement heeft een deontologische commissie die daarover oordeelt. Maar dan moet er eerst een klacht worden ingediend binnen een maand. Die klacht kan ingediend worden door elke burger, maar voorlopig is dat niet gebeurd."